Novosti

Obaveštenje o održavanju kolokvijuma iz predmeta Metodika vaspitno-obrazovnog rada 1 za studente na smeru DLS

by Darko Dražić -

Obaveštavaju se studenti sa smera vaspitač dece predškolskog uzrasta - studije na daljinu koji planiraju polaganje ispita Metodika vaspitno-obrazovnog rada 1 u aprilskom ispitnom roku, a koji nisu položili kolokvijum iz ovog predmeta, da će polaganje kolokvijuma biti organizovano 1.4. u 19h preko Edmodo platforme. Studenti koji žele da polažu kolokvijum u ovom roku potrebno je da se jave asistentu Milijani Lazarević na mail: vs.milijana.lazarevic@gmail.com do 28.3.

Izborni predmeti u letnjem semestru školske 2021/2022. godine

by Darko Dražić -

Obaveštavaju se studenti da su u obavezi da izabrane izborne predmete (2 od ponuđenih) prijave Studentskoj službi putem telefona do 28.2.2022. Broj telefona za prijavu odabranih izbornih predmeta je: 022/621-864.

Izborni predmeti I godina:

  • Upravljanje promenama,
  • Dečja antropologija,
  • Lutkarstvo,
  • Komunikacija pokretom.

Izborni predmeti II godina:

  • Otkrivačko-istrživačke aktivnosti u predškolskoj ustanovi,
  • Marketing,
  • Integrisan pristup učenju kroz umetničke projekte.

Izborni predmeti III godina:

  • Vaspitač u digitalnom okruženju,
  • Upravljanje finansijama u obrazovanju,
  • Higijena i ekologija.

 


Older topics...